Despre noi
Produsele
Case de weekend
Case din lemn pentru grãdine
Garaje
Casa din lemn
Brichete rumegus
Grinzi imbinate
Ciubar
Bancã
Pachet de marfuri
Galerie Foto
Mobilier - Usi
Contact
Brichete rumegus  

CARACTERISTICI:

  • Brichetele din lemn din resturi de lemn (rumeguº) se fabricã la presiune înaltã, fãrã lianþi, presat. 
  • Brichetele au putere caloricã ridicatã
  • Conþinutul de umiditate la brichetelor din lemn este micã, cca. 7-8%, deci arderea este mai eficientã, nu deterioreazã sistemul de încãlzire ºi coºul de fum. 
  • Brichetele din lemn au un conþinut de cenuºã foarte mic, 1-2%, ce poate fi utilizatã în grãdina de legume ca substanþã nutritivã. 
  • Compoziþia gazelor de ardere este foarte bunã 
  • În timpul arderii nu se produc scântei
  • Se stocheazã în saci de plastic (3saci-100 kg.) 

Preþ: 80 Eur/Tonã

www.juvenal.ro


© 2010 MINDEN JOG FENNTARTVA . Juvenal Kft.
  created by: lokopi Web