Despre noi
Produsele
Case de weekend
Case din lemn pentru grãdine
Garaje
Casa din lemn
Brichete rumegus
Grinzi imbinate
Ciubar
Bancã
Pachet de marfuri
Galerie Foto
Mobilier - Usi
Contact
Casa din lemn  

 

Recomandãm aceste case cu destinaþii ca ºi case de locuit cu suprafaþã micã, case de grãdinã, ºoproane, birouri. Aceste case sunt fabricate în serie, dar onorãm ºi comenzi personalizate. Fundaþia casei se toarnã din beton în întregime ºi se hidroizoleazã cu carton bituminat.

Grosimea peretelui este de 25, 40 sau 70mm.

Aceste case se pot folosi cu destinaþii ca:

  • case de grãdinã, 
  • ºoproane,
  • case de weekend (varianta izolatã)
  • garaje
  • birouri
  • case de pazã
  • chioºcuri

Nu sunt vopsite, construirea o realizãm doar pe baza comenzii separate. Elementele caselor mici o legãm pentru o mai uºoarã manipulare.

Casel cu perete de 25mm: fabricãm cu falþ simplu, suprafaþa maximã recomandatã este de 3x3m. Nu recomandãm sã fie acoperit cu þiglã sau ardezie ondulatã fiind grei, în schimb cel mai des folosit este ºindrila bituminoasã sau ondulin. La aceste case nu se pune planºeu (se vede acoperiºul din inetrior). La aceste case este nevoie de o fundaþie turnatã din beton în întregime.  

Pardoseala este de 20-25mm la grosime dupã cerinþã, se monteazã pe talpa casei care este alcãtuitã din ºipci de 40x60mm cu prindere nut ºi feder, la care se prinde duºumeaua. Pereþii sunt puse pe ºipci de 40x60mm. Acoperiºul este aºezat pe grinz de 40x(100-120)mm ºi se prinde lambriul cu faþa în jos. Pe partea superioarã a lambriului se prinde cartonul bituminat ºi ºindrila bituminoasã.

Casele cu perete de 40mm grosime se fabricã cu falþ dublu ºi suprafaþa recomandatã maximã este de 5x10m. Acest tip se poate ºi izola, din interior se prinde ºipci de distanþiere între care se aºeazã stratul de izolare (polistiren sau vatã mineralã). Pe ºipci se prinde lambriu sau gips carton. Dacã fabricãm în varianta izolatã aceste case se vind cu geamuri izolate din 3 bucãþi ºi grosime de 68mm.

Casele cu perete de 70mm recomandãm pentru case de weekend. Suprafaþa maximã recomandatã este de 8x12m. Se construieºte pe o fundaþie de beton plinã.  Pereþile se pot izola în gorsime de 30-150mm. Dacã fabricãm în varianta izolatã aceste case se vind cu geamuri izolate din 3 bucãþi ºi grosime de 68mm. Din interior se prind ºipcile de distanþiere de 30-150mm, între care se pune stratul izolator (polistiren sau vatã mineralã) ºi se acoperã cu lambriu sau gips carton.

Planºeul poate fi vizibilã cu grinzi lipite, pe care se pune lambriu cu faþa în jos, se pune ºipci de distanþiere de 30-100mm între care stratul izolator, peste care lambriu de 25mm grosime. Mãrimile grinzilor în funcþia lungimii pot fi de 8x10, sau 14x24mm.

Planºeul mai poate fi cu grinzi ascunse, lambriul se prinde din jos, între grinzi se pune stratul de izolare (polistiren sau vatã mineralã) peste acesta se pune lambriu de 25mm grosime.

Se poate rezolva ºi amenajarea mansardei. Secþiunea transversalã a grinzilor poate fi de 5x11 sau 7,5x14 cm grosime. Orice tip de acoperiº putem aplica la aceastã casã.

 
www.juvenal.ro


www.juvenal.ro


www.juvenal.ro


www.juvenal.ro


www.juvenal.ro


www.juvenal.ro


© 2010 MINDEN JOG FENNTARTVA . Juvenal Kft.
  created by: lokopi Web